CE Markeringen

In veel bedrijven worden goede ideeën gewaardeerd. Vaak is het zo dat het bedrijf dan
machines of uitrustingsstukken in eigen beheer bouwt of laat bouwen.
Dan bent u volgens de wet fabrikant

U als fabrikant moet dan een up to date technisch constructie dossier voor de tijd van
15 jaren op eerste vordering van de arbeidsinspectie dienen te overhandigen.
U moet dan onder andere een verklaring van overeenstemming overleggen,
E.T.I. verzorgt voor diverse bedrijven deze markeringen conform de Europese regelgeving.

Er bestaan grofweg 3 soorten “CE verklaringen”

Zelfstandige machines (volledige verklaring)
(Verrijdbare transportbanden, Aangepaste machines etc.)

Uitrustingsstukken (verklaring tot samenbouw)
(Hefjukken, werkbakken etc.)

Veiligheidsmiddelen (verklaring tot samenbouw)
(Lastmomentbeveiliging, raambeschermingen etc.)

Voordat U deze verklaringen afgeeft dient U een Technisch Constructiedossier te (laten) samenstellen

In dit TCD moeten de navolgende zaken aanwezig zijn:
Verklaring van overeenstemming (origineel)
Technische tekeningen
Constructieberekeningen
Stabiliteitsberekeningen
Verklaringen van onderdelen
Onderhouds instructieboek
Ingebruikstellingskeuring

Daarnaast moet op of bij de machine een machinedossier aanwezig zijn met daarin:
Machineboek (alleen voor volledige machines)
Onderhouds instructieboek
Laatste keuringsrapport
Verklaring van overeenstemming (origineel of kopie).

Voor een machine in dienst wordt gesteld zowel een volledige als een samengebouwde
dient deze eerst een ingebruikstellingskeuring te krijgen door een onafhankelijke deskundige.
Wilt U informatie neem dan contact met ons op via info@kraankeuring.com