Werkplekinspecties en/of Audits

Een frisse blik in de keuken leidt vaak tot verbeterpunten die uw eigen interne auditors
of uitvoerenden bij werkplekinspecties niet meer constateren.

Voor een belangrijk deel van onze klanten met een VCA-systeem voeren wij op contractbasis
een aantal werkplekinspecties uit en omdat wij verschillende relaties werkplekinspecties uitvoeren,
kunnen wij uw processen spiegelen tegen de uitvoering van andere bedrijven, hetgeen vaak resulteert
in verbeteropties.

Weten of uw zorgsysteem nog adequaat is c.q. geschikt is voor certificering?
ETI kan in overleg met u uw bedrijf (of delen ervan) of bepaalde processen voor u auditeren.

Dit is met name van toepassing als zich vele wijzigingen in uw bedrijf en uw systeem hebben voorgedaan,
vlak voordat u een hercertificatie-audit heeft gepland. Voorbeelden zijn:
- Werkplekinspecties
- Handboekbeoordelingen
- Pre-audits
- Ongevallen onderzoek


Meer weten over de wijze waarop wij audits uitvoeren of onze tarieven? Vraag het ons via info@kraankeuring.com