Projectbegeleiding

E.T.I. kan u ervaren en deskundige medewerkers leveren voor het uitvoeren van tijdelijke projecten.
Het inhuren van deskundige medewerkers voor een bepaalde periode heeft zo z'n voordelen:

- U hoeft geen (moeilijke) sollicitatiegesprekken aan te gaan
- U heeft de beschikking over een medewerker met ervaring in het uit te voeren project
- Medewerker heeft back-up vanuit KMO, kan beschikken over bibliotheek
- U kunt rekenen op deskundige begeleiding vanuit KMO
- Bij ziekte e.d. is de voortgang van een project verzekerd, omdat wij zorgen voor vervanging
- Gunstige priresource/kwaliteitverhouding

Hieronder vindt u een (niet-limitatief) overzicht van projecten waarvoor u
deskundig personeel bij ons kunt inhuren.


- Onderhoud en/of omzetting van een arbozorgsysteem/veiligheidssysteem
- Opzetten en uitvoeren van een auditplanning
- Opzetten en uitvoeren van werkinspectieschema
- Opzetten en uitvoeren van een Toolboxplanning
- Voorbereiding en uitvoering van een directiebeoordeling
- Opzetten personeelshandboeken
- Opzetten van een gevaarlijke stoffenboekhouding
- Uitvoering van een (deel)RIE en Plan van Aanpak
- Beoordeling machinerichtlijn
- Uitvoering Bouwprocesbesluit
- Automatiseren van uw arbo- en/of veiligheidszorgsystemen
- Gecertificeerde uitvoerders speciaal hijswerk / speciaal transport

Meer informatie over detachering of onze tarieven?
Vraag het ons via info@kraankeuring.com